Since the BENDA QUARTET  began performing in 2012 they have achieved a wide variety of musical successes. A significant landmark was the chamber concert they performed at the 60th Jubilee of the Janacek Philharmonic Orchestra (JPO) in Ostrava in April 2014. This concert was recorded by Czech Radio and garnered huge  audience  acclaim. In the autumn of that year the Benda Quartet also took part in a major project entitled Czech Music, hosted by the Janacek´s May Agency. The quartet performed several recitals in castles in northern Moravia and Silesia which were filmed for TV. 

2015 was a year of major artistic success for the quartet, as demonstrated by their participation in several international festivals including the IMF Janacek´s Hukvaldy, Mahler Jihlava Music Festival, and  St. Wenceslas Music Festival. They also increased their range of musical activities by branching out into studio recording, mainly for Czech Radio studio in Ostrava. Their projects included a recording of Leos Janacek´s String Quartet No. 1 “Kreutzer Sonata” in November 2015. This recording collaboration has continued successfully up to the present  day. 

One of the highest pinnacles of 2016 was the quartet’s participation in the 41st International Festival of Janacek´s May, where they performed Mendelssohn’s  Octet op. 20 alongside the excellent Vogler Quartet, a renowned ensemble from Berlin. 

The Benda Quartet is also focused on performing the  work of contemporary composers. They have participated several times in Janacek´s May Agency’s project “Generation” and have also collaborated with Creative Centre of Contemporary Music in Ostrava on the Hudebni Soucanost festival where Jan Grossmann´s String Quartet was performed at the premiere in November 2015. The Benda Quartet successfully performed at this  festival once again in 2016. Their musical career is further  enriched  by the specialist workshops they deliver for  both children and teens. 

In 2016 the quartet  was invited to perform in several JPO  educational  projects with the Janacek  Philharmonic Orchestra from Ostrava, and in June 2017 they performed in the opening concert of the Beethoven’s Hradec International Festival and Competition, where they not only performed their traditional repertoire, but also played Mendelssohn’s Octet in collaboration with Jiri Vodicka, Martina Bacova and other Czech artists of a highest level. In Autumn 2017, the quartet were the residential ensemble in a concert series held by Janacek´s May Agency to celebrate for the 750th anniversary of the  founding of the  city of Ostrava. They performed compositions by the city’s foremost composers in premises of Ostrava-Vitkovice Castle.

In January 2018 Benda Quartet fulfilled their debut at the CSKH (Czech Philharmonics Chamber Music cycle) in Prague. Other performances of 2018 include series of chamber concerts held by JPO, Festival of Contemporary Music Forfest and the Stamitz celebration concert in Bielsko-Biała (Poland).

BENDA QUARTET má od svého vzniku v roce 2012 na svém kontě již celou řadu uměleckých úspěchů. Za výrazný mezník lze považovat koncert uskutečněný 7. dubna 2014 v rámci komorní abonentní řady jubilejní 60. sezony Janáčkovy filharmonie Ostrava. Tento koncert sklidil u obecenstva velký ohlas a také byl zaznamenán Českým rozhlasem. Na podzim 2014 se Benda Quartet několika recitály zapojil do rozsáhlého projektu pořádaného agenturou Janáčkův máj pod názvem Česká hudba na zámcích severní Moravy a Slezska, z čehož vznikl i televizní záznam. 

Rok 2015 byl pro Benda Quartet po umělecké stránce opět velmi výrazný, což mj. dokládá účast na několika mezinárodních festivalech (MHF Janáčkovy Hukvaldy, Mahlerova Jihlava, Svatováclavský hudební festival). Svou koncertní činnost kvarteto rozšířilo i o studiové natáčení, zejména pro Český rozhlas, kde např. v listopadu 2015 vznikla nahrávka Smyčcového kvartetu č. 1 Leoše Janáčka. Tato nahrávací spolupráce i nadále úspěšně pokračuje dalšími projekty. 

Jedním z uměleckých vrcholů roku 2016 byla pro Benda Quartet účast na 41. mezinárodním festivalu Janáčkův máj, kde se představil po boku vynikajícího berlínského souboru Vogler Quartett v provedení Mendelssohnova oktetu op. 20. 

Benda Quartet se zabývá také interpretací soudobé skladatelské tvorby, opakovaně účinkuje v projektu Janáčkova máje "Generace". Umělecky též spolupracuje s Tvůrčím centrem Ostrava v rámci festivalu soudobé hudby Hudební současnost, kde např. v listopadu 2015 provedl v premiéře smyčcový kvartet Jana Grossmanna.  Na Hudební současnosti kvarteto znovu úspěšně účinkovalo i v roce 2016. Pestrou dramaturgickou nabídku Benda Quartetu dále obohacují koncerty a workshopy speciálně zaměřené pro děti a mládež.

V roce 2016 bylo  kvarteto opakovaně přizváno k účinkování s Janáčkovou filharmonií Ostrava v abonentním rodinném koncertním cyklu. Tato úzká spolupráce  pokračuje i nadále v podobě účasti na různých vzdělávacích projektech JFO. V červnu 2017 se kvarteto představilo na zahajovacím koncertě mezinárodního festivalu a interpretační soutěže Beethovenův Hradec, kde mimo svůj tradiční repertoár předneslo také ve spolupráci s Jiřím Vodičkou, Martinou Bačovou a dašími renomovanými českými umělci Mendelssohnův oktet. Podzim 2017 kvarteto jakožto rezidenční soubor projektu pořádaného agenturou Janáčkův máj k příležito sti 750. výročí založení města Ostravy věnovalo nastudování a představení kompozic předních ostravských hudebních skladatelů současnosti v rámci série koncertů konaných v zámečku Ostrava-Vítkovice. V lednu 2018 bude Benda Quartet debutovat v cyklu komorních koncertů ČSKH v sále B. Martinů v Praze. V květnu 2018 se Benda Quartet opět objeví v rámci komorní řady koncertů JFO, kde zahraje díla D. Šostakoviče, I. Stravinského, E. Dřízgy  a  A. Dvořáka. Na jaře 2018 se kvarteto ještě představí na festivalu Forfest a bude koncertovat v Polsku.

Jakub Černohorský - violin / housle

Biography Životopis

Petr Grabovský - violin / housle

Biography Životopis

Petr Benda- viola

Biography Životopis

Tomáš Svozil - violoncello

Biography Životopis